CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK
CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

CIPFAPANET će u okviru obrade narudžbi (npr. za biltene, brošure)
i samo u svrhe ove mrežne stranice prikupljati, pohranjivati, obrađivati i prenositi osobne podatke. Pritom se pridržavamo zakonskih odredaba o zaštiti osobnih podataka, a posebno Saveznog zakona o zaštiti osobnih podataka. Osobni podatci ne prosljeđuju se trećim osobama.

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© 2015 CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK