CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK
CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK

ORGANIZACE

  • Svépomocné spolky

            Ve svépomocném spolku jsou role, funkce a úlohy členů spolku, účel spolku a způsob

            rozhodování a hlasování atd. uvedeny do právní podoby a tímto způsobem

            vyjádřeny.

            Na vědomí je třeba mít následující:

            Spolek je právní osoba, jež je přesně regulována podle rakouských zákonů.        

            Zápis do registru spolků

            Statuty spolku

            Představenstvo (vázáno právními předpisy)

 

  • „Volné skupiny pacientů“

            Volné skupiny pacientů nebo také pracovní skupiny mají většinou stejné motivy a cíle,

            ale nechtějí se z různých důvodů vázat registrací do podoby spolku.

  • Zastřešující a zemské svépomocné spolky

            Tyto spolky mají jakožto centra na regionální a nadregionální rovině koordinovat  

            spolupráci mezi skupinami.

 

V každém případě je důležité se informovat, zda již existují lokální svépomocné skupiny se stejným tématem. Pokud tomu tak je, může velmi pomoci výměna zkušeností.

„Průkopníci“ by měli společně zpracovat následující důležitá témata a výsledky náležitě zaprotokolovat:

  • Kdo skupinu vede?
  • Jak probíhá rozdělování úloh?
  • Kdo je za co zodpovědný?
  • Jak často se skupina bude setkávat?
  • Kde se skupina bude setkávat?
  • Kdy se skupina bude setkávat? (datum/čas)

 

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© 2015 CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK