CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK
CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK

ORGANISATSIOON

  • Tugiühingud

            Tugiühingus võetakse ühte õiguslikku vormi kokku ühinguliikmete rollid,  

            funktsioonid ja ülesanded, ühingu eesmärk, otsuste langetamise ja

            kokkuleppimise viis jne, ning antakse sellest teada.

            Silmas tuleb pidada järgmist.

            Ühing on juriidiline isik, mis on Austria seaduse kohaselt täpselt reguleeritud.

            Sihtasutuste registrisse sissekandmine

            Ühingu põhikiri

            Juhatus (seotud õiguslike standarditega)

 

  • „Lõdvalt seotud patsientide rühmad“

            Lõdvalt seotud patsiendirühmadel või ka töörühmadel on enamasti samad  

            motiivid ja eesmärgid, kuid nad ei soovi erinevatel põhjustel end ühinguna  

            registreerida.

  • Tugirühmade katusorganisatsioonid ja riiklikud liidud

            Need keskustena toimivad ühingud peaksid regionaalsel ja regiooniülesel  

            tasandil koordineerima rühmade koostööd.

 

Igal juhul on oluline end kurssi viia, kas sama teema kohta on juba kohalikud tugirühmad olemas. Sellisel juhul võib kogemuste vahetamine olla väga kasulik.

„Pioneerid“ peavad ühiselt käsitlema järgmiseid olulisi teemasid ning tulemused protokollima.

  • Kes rühma juhib?
  • Kuidas jaotatakse ülesanded?
  • Kes mille eest vastutab?
  • Kui tihti hakkab rühm kokku tulema?
  • Kus rühm kokku tuleb?
  • Millal rühm kokku tuleb? (kuupäev/kellaaeg)
Druckversion Druckversion | Sitemap
© 2015 CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK