CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK
CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK

FORMA

  • Pašpalīdzības biedrības

            Biedrības locekļu lomas, funkcijas un uzdevumi, biedrības mērķis, lēmumu

            pieņemšanas un balsošanas kārtība utt. pašpalīdzības biedrībās tiek apkopota un

            izteikta juridiskā formā.

            Jāņem vērā:

            Biedrība ir juridiska persona, uz kuru saskaņā ar Austrijas likumiem attiecas

            konkrēti noteikumi.

            Reģistrācija apvienību reģistrā

            Biedrības statūti

            Valde (tai ir saistošas likuma normas)

 

  • „Brīvas pacientu grupas”

            Brīvām pacientu grupām vai darba grupām lielākoties ir tie paši motīvi un mērķi,

            taču tās dažādu iemeslu dēļ nevēlas reģistrēties kā biedrības.

  • Pašpalīdzības jumta organizācijas un zemju apvienības

            Šīs apvienības kā centri koordinē grupu sadarbību reģionālā un augstākā līmenī.

 

Jebkurā gadījumā ir svarīgi uzzināt, vai jau ir izveidotas lokālas pašpalīdzības grupas ar šādu pašu specializāciju. Ja tādas grupas eksistē, pieredzes apmaiņa var izrādīties ļoti noderīga.

Grupas aizsācējiem jeb „pionieriem” kopīgi jāapspriež šādas svarīgas tēmas un pieņemtie lēmumi ir jāieraksta protokolā:

  • Kas būs grupas vadītājs?
  • Kā notiek uzdevumu sadale?
  • Kādi ir katra locekļa pienākumi?
  • Cik bieži notiks grupas tikšanās?
  • Kur grupa tiksies?
  • Kad notiks grupas tikšanās? (datums/laiks)

 

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© 2015 CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK