CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK
CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK

ORGANIZACJA

  • Stowarzyszenia samopomocowe

            W stowarzyszeniu samopomocowym role, funkcje i obowiązki członków, cel

            stowarzyszenia, tryb podejmowania decyzji i głosowania określa prawo          .

            Należy pamiętać, że:

            Stowarzyszenie ma osobowość prawną, która zgodnie z prawem austriackim jest

            dokładnie uregulowana.

            Wpis do rejestru stowarzyszeń Statut stowarzyszenia

            Zarząd (zobowiązany do przestrzegania norm ustawowych)

 

  • „Nieformalne grupy pacjentów”

            Nieformalne grupy pacjentów lub grupy robocze mają najczęściej te same motywacje i

            cele, nie chcą się jednak rejestrować jako stowarzyszenia z różnych powodów.

  •  Stowarzyszenia parasolowe i krajowe

            Stowarzyszenia te jako centrale powinny koordynować współpracę grup na szczeblu

            regionalnym i ponadregionalnym.

 

W każdym z wymienionych przypadków należy sprawdzić, czy istnieją już lokalne grupy wsparcia.

Jeśli tak, wymiana doświadczeń może być bardzo pomocna.

Następujące ważne tematy należy opracować wspólnie z „pionierami”, a wynik prac zaprotokołować:

  • Kto jest liderem grupy?
  • Jak podzielono zadania?
  • Kto za co odpowiada?
  • Jak często będzie spotykać się grupa?
  • Gdzie będzie się spotykać grupa?
  • Kiedy będzie spotykać się grupa? (data/godzina)

 

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© 2015 CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK