CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK
CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK

ORGANIZACIJA

  • Društva za samopomoč

            V društvu za samopomoč so vloge, funkcije in naloge posameznih članov društva, namen

            društva, način odločanja in glasovanja itd. opredeljeni in izraženi v pravni obliki  .

            Pri tem je treba opozoriti na naslednje:

            Društvo je pravna oseba, ki je po avstrijski zakonodaji natančno opredeljena      .

            Vpis v register društev Statut društva

            Odbori društva (vezano na zakonske norme)

 

  • »Nepovezane skupine bolnikov«

            Nepovezane skupine bolnikov ali tudi delovne skupine imajo večinoma iste motive in

            cilje, vendar se zaradi različnih razlogov ne odločijo za ustanovitev društva.

  • Krovna društva za samopomoč in društva na deželni ravni

            Ta društva naj bi kot centri na regionalni in nadregionalni ravni usklajevala delovanje

            skupin.

 

Vsekakor je pomembna informacija, ali že obstajajo lokalne skupine za samopomoč bolnikom s pljučnim rakom. Če skupina že obstaja, je lahko izmenjava izkušenj zelo koristna.

Ustanovitelji morajo obdelati naslednje pomembne teme in sestaviti zapisnik s sklepi o:

  • vodji skupine,
  • razdelitvi nalog,
  • pristojnostih posameznih članov,
  • pogostosti srečanj skupine,
  • kraju srečanj,
  • terminu srečanj (datum in ura). 

 

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© 2015 CENTRAL EUROPEAN IPF ALL PATIENTS NETWORK